Home  ·  Wat is ECOintention?  ·  Wie zijn wij?  ·  Bedrijven & Natuurgebieden  ·  Cursussen & Opleidingen  ·  Nieuws  ·  Agenda  ·  Folders  ·  Boeken  ·  Site map  ·  Contact

 Hier ben je: Home > Wat is ECOintention?
De kracht van intentie

Van stagnatie naar flow

Resonerend leiderschap

Grondbeginselen

Energetische huisapotheek

ECOintention in 8 stappen

Boeken

Folders

Artikelen & Media

Geschiedenis

 

 

Vragen?

Bel 06 41840555

 

ECOintention in 8 stappen

Hieronder vind je een korte beschrijving van de verschillende stappen die een ECOintention project doorloopt. Een ECOintention traject varieert van zeven tot twaalf maanden afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. Hoe lang de energie nadien op peil blijft hangt af van de aandacht en intentie van de beheerder.

 

 

 

 

Na het eerste intakegesprek maakt de ECOintention Practitioner een energetische scan van het bedrijf of natuurgebied. Hieruit blijkt de vitaliteit van het project, of de doelen van de beheerder haalbaar zijn en in hoeveel tijd het project weer goed in zijn energie kan zitten. Voor de scan (en de latere balanceringen) gebruikt de ECOintention Practitioner een plattegrond. Via de plattegrond maakt hij intuïtief contact met het morfische veld van het project. Dit veld bevat de blauwdruk van het project. Bij familie- en bedrijfsopstelling wordt hier ook gebruik van gemaakt. De onderzoeker Rupert Sheldrake beschrijft morfische velden in zijn boeken. Hij geeft daarin de wetenschappelijke verklaring voor familieopstellingen en het energetisch werken met een plattegrond op afstand. De scan is op drie niveaus:

 

 

Concept niveau

Het niveau waarop de visie, de missie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen en de strategie van het bedrijf worden vastgesteld. Vanuit dit niveau wordt de organisatie aangestuurd. Je kunt dit zien als het hoofd van de organisatie waar het denken zetelt.

 

Realisatie niveau

Dit is de werkvloer ofwel het operationele niveau. Dit is de plaats van doen, actie en omzet. Op dit niveau wordt de daad bij het woord gevoegd. Hier worden de ideeën uitgevoerd en in producten omgezet. Vergelijkbaar met de buik. In een natuurgebied is dit de plaats waar de levensprocessen plaatsvinden.

 

Midden niveau

Het niveau waarop de interne en externe communicatie plaatsvindt, dus zowel de uitwisseling binnen de organisatie als die met andere organisatie en de omgeving. Vergelijkbaar met het hart, het voelen. Ook het niveau van bedrijfsimago en pr. Blokkades of weinig energie op dit niveau leiden vaak tot ‘’krommunicatie” ofwel misverstanden.

 

Grafieken met de energetische waarden van de scan geven informatie over blokkades, stress, gezonde levensenergie en de zelforganisatie van het project. De gevonden waarden worden vergeleken met de streefwaarden van een gezond en zelforganiserend bedrijf of natuurgebied. Zo krijgt de opdrachtgever onmiddellijk inzicht in de toestand van zijn geheel. Uit de scan blijkt ook in hoeverre zijn doelen met behulp van ECOintention gerealiseerd kunnen worden. Aansluitend volgt een voorstel met kostenplaatje. Na groen licht van de opdrachtgever gaat het project van start.

 

 

 

 

Voordat de ECOintention Practitioner een balancering kan testen, verkleint hij de plattegrond van het project en maakt hier omheen een holon. Het holon is een energetische klankkast. Hierdoor kan de gezonde eigentrilling van het project optimaal in trilling worden gebracht.

 

 

 

 

Via het holon en zijn intuïtie maakt de ECOintention Practitioner contact met het project. Hij ‘vraagt‘ het project wat het nodig heeft om de gezonde eigentrilling te versterken. Alles is energie en heeft een unieke eigentrilling. De ECOintention Practitioner versterkt de eigentrilling van het project met vergelijkbaar ‘trillende’ middelen. Dit is het principe van resonantie. Hij biedt daarvoor middelen uit zijn energetische huisapotheek aan zoals kleuren, kristallen, muziek, mandala`s, symbolen, Bachbloesems, homeopathie enz. Hiermee kan hij blokkades opruimen, stress harmoniseren, gezonde levensenergie toevoegen en de zelforganisatie van het project vergroten.

 

 

 

 

De balancering bestaat uit verschillende stappen die meerdere keren per week worden uitgevoerd. Afhankelijk van de geteste balancering worden kleuren, mandala’s, muziek, symbolen, Bach-bloesemremedies of andere energetische middelen gebruikt. De ECOintention Practitioner plaatst elk middel in een bepaalde stand op het holon. Dit vraagt veel oefening en ervaring. Hij verbindt zo de velden van het project en het middel met elkaar. Op dat moment vindt er overdracht van energie en informatie plaats.

 

De ECOintention Practitioner verbetert met zijn balancering de vitaliteit van het project. Tijdens de balancering concentreert de beheerder zich op zijn affirmaties. Zo geeft hij richting aan de energie. Door deze unieke samenwerking gaat de ontwikkeling van het geheel sneller en beter.

 

 

 

 

Regelmatig, om de negen à veertien dagen wordt een nieuwe balancering getest. Hieraan gaat steeds een energetische scan vooraf. De scan toont of de energetische waarden stijgen en het project zich verbetert. De resultaten van de nieuwe scan worden in een grafiek weergegeven en met een verslagje naar de beheerder gestuurd. Elke vier tot zes weken wordt het project door de ECOintention coach bezocht. Er zijn dan voortgangsgesprekken met de beheerder en energetische controles ter plekke. Indien nodig worden de affirmaties bijgesteld en krijgen zwaar belaste plekken een healing ter plaatse. De beheerder wordt gecoacht volgens de principes van resonerend leiderschap zodat hij na afloop van het traject zelf de energie kan beheren.

 

 

Balanceren

Na vier tot acht maanden zijn de energetische streefwaarden van een gezond bedrijf bereikt. De tijd hiervoor is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Dit is het einde van de balanceringsfase.

 

Stabiliseren

Hierop volgt de stabiliseringsfase. De energie van het project wordt op de streefwaarden gehouden. Alle onderdelen van het project krijgen zo de tijd om de energie op te nemen en te integreren. In deze fase kunnen nog veel veranderingen in het project plaatsvinden. De ECOintention Practitioner houdt daarom goed contact met het project en de beheerder.

 

Continueren

Na drie tot zes maanden gaat de stabilisering over in de continueringsfase. De energie is nu stevig verankerd in het hele project. Alle onderdelen zijn goed op toeren. De ECOintention Practitioner trekt zich terug en de opdrachtgever neemt het project weer helemaal onder zijn hoede. Hij kan na enige tijd vragen om een energetische checkscan. Indien nodig volgen dan enkele korte balanceringen.

 

De doelstellingen van de opdrachtgever bepalen de resultaten van ECOintention. De doelstellingen worden bij de meeste projecten gerealiseerd. Door de uiteenlopende doelstellingen zijn er ook veel verschillende resultaten.

 

Behaalde resultaten zijn:

  • Toename van opdrachten en een stijging van de omzet
  • Betere organisatie en samenwerking in het bedrijf
  • Hoger rendement en betere bedrijfsresultaten
  • Meer vrije tijd en innerlijke rust bij de beheerder
  • Betere gezondheid van personeel, dieren, bomen en gewas
  • Hogere opbrengst en betere productkwaliteit
  • Meer biodiversiteit

Deze resultaten zijn gebaseerd op mondelinge en schriftelijke mededelingen van de beheerders en projectverslagen van cursisten van het Center for ECOintention.

 

 

> Lees verder Boeken