Home  ∑  Wat is ECOintention?  ∑  Wie zijn wij?  ∑  Bedrijven & Natuurgebieden  ∑  Cursussen & Opleidingen  ∑  Nieuws  ∑  Agenda  ∑  Folders  ∑  Boeken  ∑  Site map  ∑  Contact

 Hier ben je: Home > Bedrijven & Natuurgebieden > Resultaten
Wat kunnen wij voor je betekenen?

Midden- en kleinbedrijf

Onderwijs- en educatiecentra

Culturele en recreatieve Instelling

Natuur- en landgoederenbeheer

Land- en tuinbouwbedrijven

Veehouderij

Bomen- en plantenteelt

Evenementen en samenwerking

Projectenoverzicht

Resultaten

> Quotes beheerders

> Onderzoek 2014

> Onderzoek 2008|2007|2005

 

 

Vragen?

Bel 06 41840555

 

Resultaten

ECOintention at work!

 

 

 

De Stijl Makelaardij | Directeur Mariska Appelman

 

 

Staatsbosbeheer | Boswachter Ecologie Ton Klomphaar

 

 

IVN Natuureducatie | Directeur Jelle de Jong

 

 

 

Happinez Festival | Redactie

 

 

Resultaten na vier jaar onderzoek

Managers, projectleiders en beheerders hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen en realiseren hun doelen beter. Betere organisatie, communicatie, productie en financiŽle toestand in het bedrijf. Dit blijkt uit een 4-jarig onderzoek naar het effect van ECOintention. Het onderzoek werd gedaan in 2014, 2008, 2007 en 2005 in projecten van 3e en 4e jaars cursisten van de beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner.

 

De financiŽle toestand is goed

Om het effect van ECOintention te onderzoeken kregen de projectbeheerders bij aanvang van het traject, na 4, 8 en 12 maanden een vragenlijst met elf stellingen over hun welzijn en de toestand van hun bedrijf/project. Bijvoorbeeld: ĎIk heb tijd voor mijzelfĎ, ĎIk realiseer mijn doelenĎ, ĎDe financiŽle situatie van mijn bedrijf is goedĎ. De beheerders gaven met een cijfer van 1 tot 7 aan in welke mate zij het eens waren met de stelling. Zo kon hun mening aan het begin en einde van het traject vergeleken worden.

 

Significante resultaten

Uit het onderzoek in 2014 blijkt, dat bij alle stellingen de waardering toeneemt ten opzichte van het begin van de ECOintention. Bij 67% van de stellingen is de toename statistisch significant. In 2005, 2007 en 2008 waren er vergelijkbare resultaten.

 

Het 4-jarige onderzoek laat zien, dat managers, projectleiders en beheerders op het einde van het ECOintention traject een verbetering op een groot aantal punten bij zichzelf en in hun bedrijf c.q. natuurgebied ervaren. Zij hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen, hebben meer zelfvertrouwen, voelen zich gezonder en realiseren hun doelen beter. In hun bedrijf/project ervaren zij een betere organisatie en communicatie. Over het algemeen zit het vaker mee dan tegen. De productie verbetert en de financiŽle middelen nemen toe.

 

 

 

Tabel met ECOintention resultaten in 2014: Er waren 31 beheerders die op alle 4 tijdstippen de vragenlijst invulden. Groen betekent een hogere- en rood een lagere waardering dan de 0-meting. Een vetgedrukt cijfer betekent een statistisch significante verandering. Waardering: 1=slecht, 2=onvoldoende, 3=middelmatig, 4=voldoende, 5= ruim voldoende, 6= goed, 7= heel goed.

 

 

Breed scala van projecten

Er waren 57 beheerders (managers, bedrijfsleiders, natuurbeheerders etc.) bij het onderzoek in 2014 betrokken. Zij vertegenwoordigden 49 zeer uiteenlopende projecten; o.a. een energiebedrijf, een onderzoeksinstituut, een bank, een politieke partij, een tijdschrift, een uitgever, een camping, een imkerij, educatieve instellingen, agrarische bedrijven, natuurgebieden, landgoederen en openbare groenvoorzieningen.

 

De 3e en 4e-jaars cursisten gaven hun project een jaar lang ECOintention. Dit gebeurde gemiddeld drie keer per week, alleen of samen met een andere cursist. Voor het terugbrengen van de energie en flow in de projecten gebruikten zij verschillende energetische middelen die werken op basis van resonantie. Tevens waren er elke 6-8 weken projectbezoeken waarbij de toestand ter plekke werd gecontroleerd en er een coachingsgesprek met de beheerder was over de ontwikkeling. Center for ECOintention had de supervisie over alle projecten. Het onderzoek wordt in 2015 voortgezet.

 

 

Resultaten

> Quotes beheerders

> Onderzoek 2014

> Onderzoek 2008|2007|2005